Vinterplatser finns på respektive varv. Killingsholmens Varv och Varvet i Sjöhed har dessutom inomhusförvaring.

Priset för vinterförvaring räknas ut med formeln (B+0,5) x L x P. Där B=båtens bredd i meter, L= båtens längd i meter och P= kvadratmeterpriset. För en båt som är 5 meter lång och 2 meter bred räknar man alltså 2,5 x 5 x P.

I vinterförvaringen ingår upptagning, sjösättning, avspolning, uppallning på våra stöttor, parkering samt tillgång till el och vatten.

Priser
Killingholmens Varv är priset 350 kr/kvm inkl. moms. 

Ängholmens Varv är priset 370 kr/kvm inkl. moms.

Varvet i Sjöhed är priset 235 kr/kvm inkl, moms. Inomhusförvaring 645 kr/kvm.

För att tillgodose gällande myndighetskrav avseende miljön på varvet kommer upplåtaren utöver upplåtelseavgiften att debitera en särskild miljöavgift som f n uppgår till 5% av upplåtelseavgiften ink. moms.

För mer information om priser mm kontakta kontoret på tel 0739-820613 (vard.10-11), alternativt info@vastvarv.se.