På Varvet i Sjöhed har vi en miljöstation där båtägare har möjlighet att lämna miljöfarligt avfall.