Varvet i Sjöhed är en välutvecklad hamn- och varvsanläggning i norra Göteborg. Vi har förtöjningsplatser för ca 80 båtar. El och vatten finns på alla platser. Hamnanläggningens stora landytor används under vintertid till uppställningsplats för båtar och under sommarsäsongen till parkering. Vi har vinteruppställningsplatser för 200 båtar. Vi erbjuder möjlighet till mastförvaring, jolleförvaring mm.
Vägbeskrivning från Göteborgs C till Varvet i Sjöhed:

 1. Starta riktning väst på Drottningtorget, kör 28 m
 2. Fortsätt in på Götaälvbron, kör 1.4 km
 3. Håll vänster in på Hjalmar Brantingsgatan, kör 1.1 km
 4. Håll höger, kör 62 m
 5. Fortsätt in på Gustaf Dalénsgatan, kör 646 m
 6. Kör rakt fram i rondellen andra avfarten. Kör in på Tuvevägen, kör 177 m
 7. Fortsätt in på Björnsonsgatan, kör 13 m
 8. Fortsätt in på Tuvevägen, kör 344 m
 9. Kör rakt fram i rondellen andra avfarten. Fortsätt på Tuvevägen, kör 1 km
 10. Kör rakt fram i rondellen andra avfarten. Fortsätt på Tuvevägen, kör 736 m
 11. Fortsätt in på Finlandsvägen, kör 13 m
 12. Kör rakt fram i rondellen andra avfarten. Kör in på Tuvevägen, kör 854 m
 13. Fortsätt in på Utängarna, kör 32 m
 14. Fortsätt in på Norumsbergsvägen, kör 16 m
 15. Fortsätt in på Tuvevägen, kör 301 m
 16. Kör rakt fram i rondellen första avfarten. Fortsätt på Tuvevägen, kör 990 m
 17. Kör rakt fram i rondellen andra avfarten. Fortsätt på Tuvevägen, kör 3.6 km
 18. Fortsätt in på Kongahällavägen, kör 2.3 km
 19. Fortsätt in på Kornhallsvägen, kör 1.7 km
 20. Kör ombord på färjan på Kornhall – Hisingen
 21. Åk av färjan och kör in på Kornhalls Färja riktning nord-väst, kör 2.1 km
 22. Sväng vänster, kör 1.4 km
 23. Sväng vänster, kör 114 m
 24. Sväng höger, kör 157 mBesöksadress Varvet i Sjöhed
  Nereby
  442 74 HARESTAD