Amhults Marina har i dagsläget förtöjningsplatser för 89 båtar. El finns på bryggorna och vatten kommer att installeras under 2024. Hamnanläggningens ytor används under vintertid till uppställningsplats för båtar och under sommarsäsongen till parkering.

I nära anslutning till hamnen finns den så kallade Ångbåtsbryggan, en mycket uppskattad badbrygga med ett fint söderläge.

I Amhults Marina jobbar vi ständigt med miljöförbättrande åtgärder. Vi har både miljöstation och spolplatta med slamavskiljare, trekammarbrunn med filter-system.