Killingsholmen har i dagsläget förtöjningsplatser för 275 båtar. El och vatten finns på alla platser. Hamnanläggningens stora ytor används under vintertid till uppställningsplats för båtar och under sommarsäsongen till parkering.

Vi har vinteruppställningsplatser för ca 300 båtar. Vi erbjuder möjlighet till mastförvaring, jolleförvaring mm. Sjöbodar med förvaringsmöjligheter finns i anslutning till hamnplanen. I hamnen finns möjlighet till tömning av septitank. Här finns även en motorverkstad med möjlighet till motorservice.

Vi på Killingsholmens varv jobbar ständigt med miljöförbättrande åtgärder. Ett steg i den riktningen har varit att införskaffa både miljöstation och spolplatta med slamavskiljare, trekammarbrunn med filter-system.


Besöksadress Killingsholmens Varv
Killingsholmen 9
427 37 BILLDAL

Vägbeskrivning

Med bil: Från Centrum tag Säröleden (riksväg 158) söderut. Sväng av västerut vid Brottkärrsmotet och följ skylt mot Brottkärr/Billdal. Följ därefter skyltar mot Billdal. Sväng höger in på Kapten Klintons väg mot Killingsholmen. Följ Kapten Klintons väg när den svänger 90 grader till vänster. Fortsätt längst ut på Killingsholmen.

Kommunalt: Når du oss med buss nr 80 från Nils Eriksson terminalen. Bussen går även från Linnéplatsen och Marklandsgatan. Gå av bussen på hållplatsen Billdal. Gå därifrån Södra Särövägen 28 m norrut (tillbaka). Sväng vänster in på cykelvägen, gå 377 m, sväng vänster in på Kapten Klintons väg och följ denna väg ut på Killingsholmen, 465 m. Fortsätt längst ut på Killingsholmen, 216 m.

Med båt: Killingsholmens varv är beläget söder om Amundön och nordost om stora Lövö. Killingsholmens Varv  har position N 57° 34.489′, E 11° 55.662′