(English version – click here)

  1. Ställplatsavgiften betalas i förväg. Ankomst tidigast, och avresa senast klockan 12.00.
  2. För allas trevnad, vänligen visa alltid hänsyn till dina grannar, mellan kl. 23:00 och kl. 07:00 skall det vara tyst på området.
  3. Husdjur ska hållas kopplade och rastas utanför det inhägnade området.
  4. Sopkärl i området är avsett för hushållsavfall. Ber dig därför att ta med dig övrigt avfall som flaskor, större förpackningar m.m. till Återvinningsstation som är belägen vid Södra Särövägen 45.
  5. På sommaren kan det råda eldningsförbud vilket gäller även grillning utomhus. På Räddningstjänstens hemsida kan du ta del av aktuell information: www.rsgbg.se, eller via automatiska telefonsvararen 031-335 29 80. Vi har en särskild behållare för grillkolsaska. Visa hänsyn till dina grannar så att de inte störs av din grillning.
  6. Tyvärr erbjuder vi inte möjlighet till laddning av elbilar/batterier. De eluttagen som finns är inte anpassade för laddning av större batterier och vid felanvändning kan dessa orsaka brand.
  7. För biltvätt hänvisas du till biltvättshallar eller bensinstationer då man inte får lov att utföra biltvätt på tomtmark.