På Ängholmens Varv har vi varit förskonade mot tjuvar tack vare grind med kodlås.