Miljöstationen på Ängholmens Varv ligger precis vid grinden. I miljöstationen har vi möjlighet att ta hand om batterier, spilloljor, oljefilter, lampor, lösningsmedel, färgburkar samt färgrester.

Miljöstationen är ett av flera steg för att förbättra miljön.