Vinterplatser finns på respektive varv. Killingsholmens Varv har dessutom inomhusförvaring.

Priset för vinterförvaring räknas ut med formeln (B+0,5) x L x P. Där B=båtens bredd i meter, L= båtens längd i meter och P= kvadratmeterpriset. För en båt som är 5 meter lång och 2 meter bred räknar man alltså 2,5 x 5 x P.

I vinterförvaringen ingår upptagning, sjösättning, avspolning, uppallning på våra stöttor, parkering samt tillgång till el och vatten.

Priser
Killingholmens Varv är priset 285 kr/kvm inkl. moms. Inomhusförvaring 750 kr/kvm.

Ängholmens Varv är priset 322 kr/kvm inkl. moms.

Varvet i Sjöhed är priset 200 kr/kvm inkl. moms 

För att tillgodose gällande myndighetskrav avseende miljön på varvet kommer upplåtaren utöver upplåtelseavgiften att debitera en särskild miljöavgift som f n uppgår till 5% av upplåtelseavgiften ink. moms.

För mer information om priser mm kontakta kontoret på tel 0739-820613. alternativt info@vastvarv.se.