Vinterplatser finns på respektive varv. Killingsholmens Varv har dessutom inomhusförvaring.

Priset för vinterförvaring räknas ut med formeln (B+0,5) x L x P. Där B=båtens bredd i meter, L= båtens längd i meter och P= kvadratmeterpriset. För en båt som är 5 meter lång och 2 meter bred räknar man alltså 2,5 x 5 x P.

I vinterförvaringen ingår upptagning, sjösättning, avspolning, uppallning på våra stöttor, parkering samt tillgång till el och vatten.

På Killingholmens Varv är priset 270 kr/kvm inkl. moms, Varvet i Sjöhed är priset 190 kr/kvm inkl. moms och på Ängholmens Varv är priset 315 kr/kvm inkl. moms.

För mer information om priser mm kontakta kontoret på tel 0739-820613. alternativt info@vastvarv.se.

Frågor om motorer

Göteborgs Marinmekaniska
Peter Pettersson
0706-37 02 25
Peter.pettersson@hotmail.com

Adress kontor

Västvarv
Kungsportavenyen 33
411 36 Göteborg

Fakturafrågor mm.

Tel: 0739-82 06 13 (Telefontid mån-fre 10:00-11:00)
E-mail: info@vastvarv.se

  • -fakturafrågor, ändringar av kund-/båtuppgifter,-båtplatser i sjön.