Hos Västvarv har vi tre varv, Killingsholmens Varv, Ängholmens Varv samt Varvet i Sjöhed. Västvarv är samlingsnamnet för våra båthamnar. I Västvarv har vi i dagsläget över 400 båtplatser och 700 båtuppläggningsplatser, både inomhus och utomhus.

Just nu har vi nybyggda sjöbodar ute till försäljning i Killingsholmen, Billdal. Klicka här för mer information>>

Vi kan förnärvarande erbjuda båtplatser med förstahandskontrakt för båtar från 4-30 meter i våra hamnar i Långedrag, Sjöhed (Nordre Älvs mynning) samt i Billdal vid förvärv av sjöbod.

Besöksadress

Besöksadresser för alla varven

Ni hittar oss här

Besöksadress Killingsholmens Varv
Killingsholmen 9
427 37 BILLDAL

Besöksadress Ängholmens Varv
Ängholmen 5
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA

Besöksadress Varvet i Sjöhed
Nereby
442 74 HARESTAD