Hos Västvarv har vi tre varv, Killingsholmens Varv, Ängholmens Varv samt Varvet i Sjöhed.

Västvarv är samlingsnamnet för våra båthamnar. I Västvarv har vi i dagsläget över 400 båtplatser och 700 båtuppläggningsplatser, både inomhus och utomhus.

Vi har 56 stycken sjöbodar med planer på att bygga fler, samt jolleförvaring.

Vi kan även erbjuda båtplatser med förstahandskontrakt för båtar från 4-30 meter i våra hamnar i Billdal, Långedrag och Sjöhed (Nordre Älvs mynning).

Ju förr du kontaktar oss desto fler valmöjligheter för dig!

Besöksadress

Besöksadresser för alla varven

Ni hittar oss här

Besöksadress Killingsholmens Varv
Killingsholmen 9
427 37 BILLDAL

Besöksadress Ängholmens Varv
Ängholmen 5
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA

Besöksadress Varvet i Sjöhed
Nereby
442 74 HARESTAD